Γίνε Εθελοντής / Εθελόντρια

Τα ως άνω στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ακριβή και μπορεί να ελεγχθούν (σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) αυτό αν θες το συμπληρώνεις ή όχι, ουσιαστικά θα είναι σα να κάνουν υπεύθυνη δήλωση εάν μπει και αυτό μέσα. - ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο - Κάθε νέο μέλος εισερχόμενο στη ΖΕΗΛ αποδέχεται και προσχωρεί απαρέγκλιτα στους κανονισμούς λειτουργίας που έχουν θεσπισθεί αναφορικά με τους εθελοντές και τα φιλοξενούμενα ζώα. Δηλώνω υπεύθυνα ότι ως μέλος της ΖΕΗΛ και για οτιδήποτε μου συμβεί κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου σε εκδηλώσεις της ΖΕΗΛ και εν γένει σε συνανανστροφή μου με ζώα που χρειάζονται φροντίδα ή φιλοξενούνται ήδη από τη ΖΕΗΛ, ότι γνωρίζω από διαχείριση ζώων και για το λόγο αυτό φέρω ο ίδιος αποκλειστική ευθύνη για τον εαυτό μου. Αναγνωρίζω ότι σε καθε περίπτωση η ΖΕΗΛ δε φέρει αστική ή ποινική ευθύνη για οτιδήποτε μου συμβεί ως μέλος της και όσο θα είμαι σε επαφή με ζώα που φροντίζει η φιλοξενεί το σωματείο, και δη εάν αυτά επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί μου.