Τι δεν μπορούμε να κάνουμε

🐾 Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού και οποιαδήποτε ώρα.

🐾 Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλα τα περιστατικά.

🐾 Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα τα ζώα. Όσο κι αν το θέλουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε σπίτια μας όλα τα αδέσποτα, καθώς κάτι τέτοιο είναι μη ρεαλιστικό και θα οδηγούσε σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

🐾 Δεν είμαστε έμμισθοι υπάλληλοι, είμαστε εθελοντές.

🐾 Καθόλα αρμόδιοι και υπέυθυνοι για τα αδέσποτα ζώα βάση του νόμου, είναι οι Δήμοι.