Άβελ

Information

  • Όνομα Ζώου:Άβελ
  • Ράτσα:Πεκινουά
  • Βάρος:5
  • Φύλο:αρσενικό
  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:στείρωση
  • Ιστορικό:αδφδσφασφδδαδφαδσξφ ασδλφασξαξσδφξλαδσφξλσαδφξλσαφδξαλσδ φξαλφδσ λαξδσλφξσαδ φλασ φδλασξ δφλσαξφδ λαξσδλφ αξσλφδξαλσδξφλκασδξφλκσαξφλκαξλφκξαλσκφδξλακσξφδσακξφδλκσα ξφλκδσαξφ λκδσαξ φλασξδ λφκασ ξφλκαξσ λφκαξ λφκξδσα λφκξασλδκ φξαλσκ ξφλκασ΄ξφλκξαφλκ΄δσαξλκφξδσλκξφλκδσξφφκσξφκξδκξφιεενβωνκδκηδ
  • Χαρακτήρας:ασδφσαφδασδφασδφ
  • Ιδανική Οικογένεια:ασδφσαδφσαφασφδασφασδφσαφ
  • Ιδιαιτερότητες:ασδφασδφασφσαφδσαφδ
  • Συμβουλές:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ